Box 3021
SE-169 03 Solna, Sweden
Telf.  +46 8 730 5280
Fax.  +46 8 735 6955
E-mail. DURGO
Produkter
Afløbsventiler monteres på afløbsledninger for at undgå udsugninger af vandlåse. Med afløbsventiler monteret undgår man at gå gennem taget med udluftningsledningen.
Sikkerhedsventiler monteres for at sikre installationen mod overtryk. Durgo sikkerhedsven-tiler kan bruges som overstrøm-ningsventiler.
Vacuumventiler beskytter tilbagesugning i ledninger. Vi har Danmarks største program i vacuumventiler.